Återbruksföretaget24

Välkommen till Återbruksföretaget24

Företaget har fokus på att påverka klimatet och miljön i positiv riktning genom att göra webbaserade lösningar för hantering av återbruk för produkter som anses vara avfall.

Våra tjänster för att hantera återbruksprodukter

Kartonger - KartongFynd

Information om hållbarhet

Sveriges miljömål

Sverige har satt upp miljömål för att minska mängden avfall och öka andelen av avfall som går till återanvändning.

Business Sweden

Företagen ansvarar för att dess egna avfall hanteras så effektivt som möjligt och ansvarar även för hur produkter och dess förpackningar hanteras efter att de har lämnat företagen.

SEB

SEB är övertygad om att hållbart företagande är ett vinnande koncept. En stark hållbarhetsprofil blir allt viktigare för att attrahera kunder, medarbetare och investerare.