Återbruksföretaget24

Personuppgifter

Vi loggar alla ip-adresser, inklusive datum, klockslag, webbläsare och vilken sida som begärdes. Vi gör detta för att få information om hur användare använder vår sida för att kunna förbättra Återbruksföretaget24.

Vi använder krypterad trafik mellan er och vår server med 2048-bitars nyckel. Detta för att förhindra att utomstående ska kunna läsa av trafiken mellan er och vår server.